ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.225.17.239
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.225.xx.xxx
66.249.xx.xx
66.249.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
62.210.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 สภาพชุมชน


สภาพชุมชน

        ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สนับสนุนส่งเสริมกิจการของโรงเรียน มีประชากรประมาณ  ๑,๕๕๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัด  กองทุนหมู่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมสะอาด   อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร  ทำนา  ทำไร่ ทำสวนยางพารา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ สงกานต์ บุญกฐิน บุญข้าวสาก บุญผะเหวด  สู่ขวัญ   ขึ้นบ้านใหม่

                        ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๒๐,๐๐๐ บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔ คนต่อครอบครัว

        ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-09-20 (475 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]