ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.159.85.193
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 2
54.159.xx.xxx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 2
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ (Vision)
  ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านสมสะอาดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา  สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (330 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]