ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.225.17.239
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.225.xx.xxx
66.249.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 พันธกิจ


กำหนดพันธกิจ / ภารกิจของโรงเรียน (Mission)

๑.เร่งรัด การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  การจัดการศึกษา   
๒.เร่งรัด จัดหาสื่อ เทคโนโลยี อาคารเรียน  อาคารประกอบ โต๊ะ  เก้าอี้  ในการจัดการศึกษา
๓.ส่งเสริมผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
๔.ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ และคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๖.จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (446 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]