ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.225.17.239
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.225.xx.xxx
66.249.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 เป้าหมาย


เป้าประสงค์ ( ผลจากการทำพันธกิจ ) (Goals)

๑.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
๒.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น   อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   
๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ   
๔.คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน   องค์กรท้องถิ่น   และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๕.โรงเรียนมีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-09-20 (486 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]