ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.225.17.239
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 10
54.225.xx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xxx
195.154.xxx.xx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 10
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 ผลงานดีเด่น


ผลงานดีเด่น               

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

รองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์  

สาขาชีวภาพ

มูลนิธิเปรมฯ

ผู้บริหาร  นายทองคำ  สิริโสม

 

 

ครู

๑.      นายเสถียร   นิลบุตร

๒.    นางมณิกานต์  นาโควงศ์

๓.     นางปิ่นอนงค์  หอมหวน

 

๔.     ส.ต.ต.ธีระวุฒิ  บุญแนบ

๕.     นางฐาปนีย์     ดีสมดู

 

๖.      นายเสถียร  นิลบุตร

๗.     นางปรมาภรณ์  ทองไชย

 

 รางวัล หนึ่งแสนครูดี

 

รางวัล หนึ่งแสนครูดี

 

รางวัล หนึ่งแสนครูดี

 

ผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัล เหรียญทอง

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

ผู้ฝึกสอนคอมพิวเตอร์

รางวัล  เหรียญทอง

 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

สพฐ

สพฐ

สพฐ

 

สพป ยส.2

มูลนิธิเปรมฯ

 

สพฐ

นักเรียน

๑.      เด็กหญิงปริศนา  สาระชู

๒.    เด็กหญิงชื่นจิต  แดงท่าขาม

๓.     เด็กชายเรืองศักดิ์  คิดไร

 

๔.     เด็กชายกิตินันท์  สาโรจน์

๕.     เด็กชายปิยณัฐ  คุณสิงห์

 

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัล เหรียญทอง

 

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนคอมพิวเตอร์

รางวัล เหรียญทอง

 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สพฐ

 

 

 

สพฐ

                  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จากวิทยากร ต่างชาติ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

โครงการธนาคารขยะ

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

 

นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง

-                    ฝึกสอนหลังเลิกเรียน

-                    ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาประสบการณ์และเพิ่มพูนความมั่นใจ

-นักเรียนได้รับรางวัล

- นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์

ร้อยละ  ๘๐

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-09-20 (490 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]