ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.225.17.239
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.225.xx.xxx
66.249.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 แหล่งเรียนรู้


แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๖  x   ๙   ตารางเมตร   จำนวนหนังสือในห้องสมุด   ๑,๔๐๐  เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ 
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๓๕  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ.๒๒.๕๘  ของนักเรียนทั้งหมด

๒)ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน     ๑      ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน     ๑      ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จำนวน     ๑      ห้อง
ห้อง พยาบาล           จำนวน     ๑      ห้อง

๓)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕   เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๑๒    เครื่อง
ช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   ๑๒   เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน 
เฉลี่ย  ๗๐  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๑๖  ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    ๓   เครื่อง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-09-20 (515 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]