ผู้บริหาร
  
       นายทองคำ สิริโสม
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.225.17.239
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.225.xx.xxx
66.249.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
Link การศึกษา

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 บุคลากร


ข้อมูลบุคลากร  

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา

ชั้น

นายทองคำ  สิริโสม

๕๐

๒๖

คศ.๓

ศศ.ม

บริหารการศึกษา

-

 

นายบุญโฮม  คำทวี

๕๔

๓๓

คศ.๒

ศษ.บ

ปฐมวัย

คณิต

ป.1-3

นายสมคิด  ทุมจันทร์

๕๓

๒๙

คศ.๓

ค.บ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทย์- ศิลป์

ม.1,ป.6

นายสวรรค์  ธรรมแท้

๕๐

๒๖

คศ.๒

ค.บ

คณิตศาสตร์

ไปช่วยราชการ

 

นางวิไลพร  วัยพันธ์

๔๕

๒๐

คศ.๓

ค.บ

การประถมศึกษา

ประสบการณ์

อนุบาล2

นางมณิกานต์  นาโควงค์

๔๔

๑๘

คศ.๓

กศ.บ

สังคมศึกษา

ประจำชั้น

ป.2

นายแถลง  นาโควงค์

๔๑

๑๖

คศ.๓

ศศ.ม

บริหารการศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

ม.1-3

นางฐาปณีย์  ดีสมดู

๔๐

๑๘

คศ.๒

ค.บ

จิตวิทยา / แนะแนว

ประจำชั้น

ป.1

ส.ต.ต.ธีระวุฒิ  บุญแนบ

๓๕

คศ.๒

กศ.ม

บริหารการศึกษา

วิทย์ - คณิต

ม.1-3

๑๐

นางสาวนุชรา  วิเชียรชาติ

๓๘

คศ.๒

ค.บ

เคมี

วิทย์ สังคม

ป.4-6

๑๑

น.ส.กาญจนา  เนตรวงศ์

๓๙

คศ.๑

กศ.บ

ชีววิทยา

ภาษาไทย

ป. 3

๑๒

นางสาววาสนา  โมคาพันธ์

๓๒

คศ.๑

กศ.ม

บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ป.4-ม.3

๑๓

นายเสถียร   นิลบุตร

๓๕

คศ.๑

กศ.ม

เทคโนโลยีฯ

คอมพิวเตอร์

ป.4-ม.3

๑๔

นายโกสัย  โกษาแสง

๓๙

คศ.๑

ค.บ

อุตสาหกรรมศิลป์

คณิตศาสตร์

ป.4-ม.3

๑๕

นางสาวนวลฉวี  ศรีสุรัตน์

๓๘

คศ.๒

ค.บ

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

ป.4-ม.3

 

พนักงานราชการ / พนักงานบริการ / เจ้าหน้าที่ธุรการ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา

ชั้น / หน้าที่

นางสาวดาวรุ่ง  ละคร

๓๕

ค.บ

วิทยาศาสตร์

ประสบการณ์

อนุบาล 1

นางอมรรัตน์   ทองใบ

๓๕

-

ค.บ

บรรณารักษ์

ภาษาไทย

ป.6-ม.3

นางสาวศุภลักษณ์    สิริโสม

๒๔

-

กศ.บ

จิตวิทยาฯ

สังคมฯ

ป.1-4

นายประสิทธิ์  วงเวียน

๕๓

๑๗

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ^ โรงเรียนบ้านสมสะอาด ^ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-09-20 (469 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]